Branje

Branje je razumevanje pisnega besedila. Gre za proces, pri katerem pretvarjamo vidne znake (črke) v slušno obliko (glasove). Imenujemo ga tudi dekodiranje. Da se učenec nauči brati, mora poznati črke in imeti sposobnost predvidevanja (Fekonja, Marjanovič Umek, Pečjak, 2012). Pomembno je, da otrok dobro pozna zvezo med glasovi in črkami in da dobro razlikuje črke. Že od samega začetka moramo stremeti k tem, da učenci prebrano tudi razumejo. Pri tem nam na začetku lahko pomagajo fotografije, ilustracije, uvodni pogovor o besedi. Pri daljših besedilih pa je dobro, če učiteljica s poudarki, premori in intonacijo prebere besedilo. Učence spodbujamo, da besede berejo vezano (da glasove vlečejo) (Golli, Grginič, Kozinc, 1996). Branje je treba osmisliti – otroci morajo razmišljati o tem, zakaj je branje pomembno. O branju se z njimi tudi pogovarjamo in k tem spodbudimo še starše. Branje je treba uriti. Dovolj je že od 5 do 10 minut branja na dan (Rot Vrhovec, 2017).

Izboljševanje tehnike razumevanja pri branju (Golli, Grginič, Kozinc, 1996):

  1. Z analitično-sintetično metodo.
  2. Sočasno branje in pisanje.
  3. Branje in razumevanje prebranega razvijamo pri vseh učnih predmetih.
  4. Ko učenci še ne poznajo vseh črk v besedi, postavljamo prve besede v govorjeno sobesedilo, ki omogoča razumevanje.

 

Na blogu Rožnate učiteljice najdemo kar nekaj idej, kako spodbujati branje v razredu/doma … z nami pa je delila tudi svoje bralne bloke in bralne liste.

 

Pogledate pa si lahko tudi dva zanimiva videa na temo branja.

C (vse pravice pridržane), Mojca Debevc: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=g2SZZkbTsGTFULOemjYIPqRk

 

C (vse pravice pridržane): https://youtu.be/_I_M0k-jubQ

 

Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterPin on Pinterest
Dostopnost