Preverjanje in ocenjevanje branja

Učitelj je pri ocenjevanju branja učencev pozoren na, kako učenec:

 • bere tekoče/zatikajoče vezano
 • izpušča glasove
 • glasove veže v lažje besede – pri tem daljše in manj znanje besede še zloguje/črkuje
 • bere hitro in glasno, vstavlja dodatne glasove
 • bere  počasi in enakomerno
 • predloge (s/z, h/k, v) pogosto bere nevezano z besedo, ki jim sledi
 • ima težave pri branju črk l in v na koncu besede
 • razume dvozložne/enostavne besede/povedi
 • bere vezano, glasno in razločno
 • bere počasi in neritmično (zaletavo)
 • krajšo prebrano poved razume ob učiteljevi pomoči
 • pri branju ne/redko/pogosto upošteva končna ločila
 • pri branju večinoma pravilno naglašuje besede
 • pravilno in z razumevanje prebere še zahtevnejše neznano besedilo

Primer lestvice, po kateri lahko učitelj ocenjuje posameznega učenca.

 

 

CC 0, Pixabay: https://pixabay.com/vectors/boy-book-reding-child-school-311392/

vir: Rot Vrhovec (2017)

Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterPin on Pinterest
Dostopnost