Vloga učitelja

 • zgled učitelja
 • pogostost vključevanja branih aktivnosti
 • izbira ustreznih besedil – učitelj je pozoren na:
  • dolžino besedila
  • besedišče
  • vrsto abecede
  • velikost črk
  • razmik med vrsticami
  • poravnavo besedila
  • ustrezno pisavo (Arial, Tahoma, Verana, Calibri – med tem ko pisava Times New Roman ni primerna za učence z govorno-jezikovnimi motnjami)
 • pomoč pri izbiri knjig
 • bralni dogodki
 • uporaba strategij
  • strategija povezovalne hipoteze
  • poslušalsko-bralna strategija
  • strategija glasnega razmišljanja učitelja

Učitelj pri učenci razvija branje z razumevanjem preko iger, sestavljanja povedi, povezovanjem slik z besedami/povedmi, pisanje besed/povedi, iskanje vsiljivca, razvrščanje v preglednice, iskanje ključnih besed/povedi, iskanje naslova, postavljanje vprašanj …

CC 0, Pixabay: https://pixabay.com/illustrations/teacher-school-university-board-1015630/

 

 

vir: Rot Vrhovec (2017)

Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterPin on Pinterest
Dostopnost