Govorjenje

Otrokov govorni razvoj ima največjo vlogo pri uspešnosti opismenjevanja. Teoretiki govor največkrat opredeljujejo kot individualen in konkreten pojav. Pri delu v razredu nas zanima predvsem individualni govor otrok. Otrok ima ob vstopu v šolo (v optimalnih okoliščinah) že razmeroma tekoč govor; lahko izraža časovne odnose in dobro modulira glas pri sporazumevanju (Golli, Grginič, Kozinc, 1996). Za razvijanje govornih sposobnosti pri otrocih moramo poznati osnovne značilnosti njihovega jezikovnega razvoja. Osnova za govorni razvoj sta proces zaznavanja glasov in proces izgovarjave glasov. Več o tem si lahko preberete v S. Pečjak (2009). Govorne vaje najdete tukaj.

CC 0, Pixabay: https://pixabay.com/photos/girl-child-female-talking-singing-933644/

Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterPin on Pinterest
Dostopnost