Temeljne sporazumevalne dejavnosti

Temeljne sporazumevalne dejavnosti izvirajo iz sporazumevalnih zmožnosti. To so zmožnosti posameznikov, da se sporazumevajo v danih situacijah in okoliščinah. Ljudje se sporazumevamo na različne načine. Ločimo receptivne in produktivne sporazumevalne dejavnosti. Kot že samo ime pove, pri receptivnih dejavnostih informacije sprejemamo, zato sem uvrščamo dejavnosti branja in poslušanja. Pri produktivni dejavnosti pa smo tvorci informacij, zato sem spadata dejavnosti pisanja in govorjenja.

CC 0, Pixabay: https://pixabay.com/illustrations/see-listen-talk-group-not-hear-1020175/

Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterPin on Pinterest
Dostopnost