Pisanje

Pisanje otroci začnejo razvijati najkasneje v njihovem ontogenetskem razvoju. Gre za sposobnost tvorjenja besedil oz. sporočanje v svetlobnem/vidnem prenosniku (pretvarjanje glasov, besed, povedi iz zvočne/slušne oblike v svetlobno/vidno obliko). Otrok mora glasovni znak pretvoriti v videnega (Pečjak, 2009). Pisanje se od govora razlikuje tudi v tem, da otrok tu nima sogovornika, ki bi mu pomagal pri toku govora. Končni cilj razvijanja zmožnosti pisanja je obvladanje pisanja besedil. Pismen je tisti, ki zna napisati posamezne glasove, posamezne besede, posamezne povedi, besedilo. Učenci zmožnost pisanja besedil razvijajo z odgovori na vprašanja, govornim nastopanjem, obnovo besedila, pripovedovanjem o dogodku, ubesediljevanje miselnega vzorca, s samostojnim besedilom na neko temo (Rot Vrhovec, 2017).

Zanimivo razmišljanje o tem, ali se je pri pisanju smiselno truditi in spodbujati učence k berljivi, urejeni pisavi in zakaj – o tem lahko preberete tu.

Različne vaje za urjenje pisanja najdete tukaj.

Kar nekaj zanimivih idej pa najdete tudi na blogu Rožnate učiteljice.

CC 0, Pixabay: https://pixabay.com/photos/pen-child-write-articles-drawing-1570634/

Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterPin on Pinterest
Dostopnost