Kategorija: viri in literatura

O avtoricah

Pozdravljeni, sva Eva in Lara, študentki 1. letnika podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za poučevanje na razredni stopnji z angleščino. V okviru predmeta Informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju smo pri seminarjih...

Viri in literatura

Pri nastanku spletne strani, sva si pomagali z: Fekonja Pekljaj, U., Marjanovič Umek, L., Pečjak, S. (2012). Govor in branje otrok: ocenjevanje in spodbujanje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Golli, M., Grginič, M., Kozinc,...

Dostopnost