Predbralne vaje

1. POMEMBNI DEJAVNIKI ZA UČENJE BRANJA:

 • Perciptivni (zaznavni – kako dobro učenec vidi?)
 • Kognitivni (spoznavni –  ali so stopnje branja pri učencu avtomatizirane?)
 • Družbeno-kulturni (spodbude, ki jih učenec dobi doma)
 • Čustveno-motivacijski (motivacija učenca za branje)

2. ELEMENTI BRALNE ZMOŽNOSTI:

 • razvitost vidne zaznave
 • fiziološke lastnosti (okulomotorika)
 • razvitost koncepta knjige (beremo od začetka do konca, od leve proti desni, od zgoraj navzdol …)
 • sposobnost fonološkega zaznavanja (glasovno zavedanje)
 • razvitost tehnike branja
 • sposobnost branja z razumevanjem
 • motivacija …

3. RAZVIJANJE BRALNIH SPOSOBNOSTI – telovadba za možgane:

V knjigi Telovadba za možgane. 26 vaj za boljši učni uspeh (2007) lahko najdete različne vaje za povečanje učinkovitosti učenja (koordinacija, koncentracija, izboljšanje šibkih področij, spomina, motivacije, socializacije …), razvijanje različnih zmožnosti (branja, pisanja, govora, računanja, grobe in fine motorike …), zmanjševanje stresa.

Primer starani iz knjige lahko vidite tukaj.

4. OKULOMOTORIKA – vaje za razvijanje nadzorovanja gibanja oči:

 • zaustavitev in zadrževanje pogleda
 • potovanje z očmi (sledenje prstu sošolca, potovanje po labirintu …)
 • vaje sledenja s pomočjo prsta (koordiacija očesa in prsta sta usklajena)
 • razširitev bralnga polja (nanizamo več različnih sličic, učenci si prikrijejo vse, razen sredinskega. Nato pa postopoma odkrivajo sličice od sredine navzven, oči pa so osredotočene na sredinsko sličico. Poimenujejo novo odkrite sličice in opazujejo, kako široko je njihovo zaznavno polje).

5. RAZVIJANJE BESEDIŠČA:

 • poimenovanje slik
 • dopolnevanje začetih besed (ka…, pa…)
 • vstavljanje manjkajočih besed v povedi
 • dopolnjevanje pričete besede glede na opis (…ica)
 • dodajanje predpon besedam (PISATI – za/pod/na/pred/nad)
 • spreminjanje črke v besedi (HLOD  PLOD)
 • premetanke (S I R)
 • iskanje besed v besedi (PEČENKA)
 • iskanje vsiljivca (krožnik, žlica, glavnik, vilice)
 • besedni računi (MROŽ – R = MOŽ)
 • sestavljanje besed iz zlogov
 • iskanje nadpomenk/podpomenk/protipomenk/sopomenk
 • tvorjenje manjšalnic/ljubkovalnic, ženskega para moškemu
 • navajanje besed iz istega tematskega polja
 • tvorjenje samostalniških/pridevniških izpeljank
 • didaktične igre

6. TEHNIKE BRANJA:

Pogoja za branje:

 • prepoznavanje črk
 • sposobnost predvidevanja (besedišče)

7. FAZE PRI UČENJU TEHNIKE BRANJA:

 1. branje posameznih črk (S O R K J L I R A)
 2. branje zlogov (TI, KE, SO, JE)
 3. branje posameznih besed (PESEM – gre za počasno branje, učenci vlečejo od črke do črke)
 4. branje povedi (lahko začnemo s slikopisi za težje besede (tiste s polglasniki, ki se drugače napišejo kot izgovorijo …)

8. OCENA KAKOVOSTI BRANJA:

 • hitrost (ni pomembno, da učenec bere čim hitreje – pomembno je, da razume prebrano)
 • tehnika branja
 • ritem (premori, ponovitve besed)
 • natančnost prebranih besed
 • izraznost (kako interpretativno je besedilo prebrano)

9. MOTNJE BRANJA:

Veliko koristnih informacij in nasvetov lahko najdete na spletni strani Društva Bravo.

CC 0, Pixabay: https://pixabay.com/photos/children-studying-book-reading-read-670663/

 

vir: Rot Vrhovec (2017)

Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterPin on Pinterest
Dostopnost